BTL

Groener leven

BTL Algemeen
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

BTL Groep

Kijk hieronder voor de nieuwsberichten van de gehele BTL Groep.

 

A17_Nieuws _van berm naar bladzijde_Newsimageset_197x107.jpg
08-01-2018 - BTL Advies

Van berm naar bladzijde

De vraag naar grondstoffen groeit. Tegelijk neemt ook de roep om reststromen te reduceren of anders te bestemmen toe. Rijkswaterstaat werkt samen met partners  aan innovaties, waarbij biomassa en het natuurlijk kapitaal beter worden benut. Als overheidsterreinbeheerder zijn zij een van de partijen die deelnemen aan de Biomassa Alliantie Oost Nederland. Dit samenwerkingsverband heeft de bedoeling om een transitie van afvalstof naar grondstof te bewerkstelligen. Onder meer door (vezels uit) vrijkomend bermmaaisel te gebruiken voor verpakkingskarton.

Lees verder
 
B17_Nieuws_300 cm_Newsimageset_197x107.JPG
03-01-2018 - BTL Bomendienst

300 cm vol (on)mogelijkheden

Onze stedelijke omgeving is continu in beweging en de druk op de openbare ruimte wordt steeds groter. Bomen vormen hierbinnen een vaste structuur en ontlenen hun waarde vooral aan de vaste plek waar ze staan. Hoe waardevol we de bomen in deze stedelijke omgeving ook vinden, veelal hebben ze zich maar aan te passen aan al deze ontwikkelingen. Dit hoeft niet per definitie negatief te zijn, bomen kunnen ook meebewegen.

Bomen staan vaak al jarenlang op dezelfde plaats en zodra de inrichting van de buitenruimte aangepast dient te worden (vernieuwing van riool of civiele constructie) staan de bomen, ondanks dat ze er al geruime tijd staan, toch vaak in de weg. Helaas wordt het kappen van deze bomen vaak gezien als een onvermijdbare en kostentechnisch gunstige oplossing.

Lees verder
 
I17_Nieuws_Nieuws BTL_Newsimageset_197x107.JPG
27-12-2017 - BTL Realisatie BTL Advies BTL Bomendienst

Havenbedrijf Rotterdam sluit twee contracten voor onderhoud wegen en groen in de haven

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vrijdag 22 december twee contracten getekend met twee aannemers voor het onderhoud van de zogeheten droge infrastructuur in de haven. Het gaat om het onderhoud van de wegen in de haven en de verschillende groenvoorzieningen. Na een aanbesteding kwam aannemer Van Gelder als beste naar voren voor de weginfrastructuur. De groenvoorzieningen zullen door BTL worden onderhouden. Beide contracten zijn voor 2 jaar gesloten, met de nadrukkelijke wens om daarna voor 8 jaar te verlengen. In totaal betreft het opdrachten over de eerste 2 jaar van ruim 14 miljoen euro.

Lees verder
 
R17_Nieuws_Beweging in zintuigentuin_Newsimageset_197x107.jpg
21-12-2017 - BTL Realisatie

Beweging in zintuigentuin

Er is een constante zoektocht om onze zorg te verbeteren. Zorginstellingen zoeken naar mogelijkheden om hun cliënten in een prettige omgeving te laten verblijven. Gastvrijheid en klanttevredenheid zijn thema’s waarvoor veel aandacht is. Dat een groene omgeving een enorme ondersteuning is voor deze thema’s wordt steeds breder onderschreven. Het inzetten van de tuin ter ondersteuning van het zorgproces is dan weer een stapje verder. Om dit te bereiken is onderzoek bij en samen met de instellingen nodig.

Lees verder
 
A17_Nieuws _Follow your roots_Newsimageset_197x107.jpg
19-12-2017 - BTL Advies

Bidbook als startpunt voor fietspad door Chaamse Bossen

Fietsen is een hele mooie manier om het landschap te beleven en te begrijpen. Niet alleen een praktische verbinding, maar een manier om een verhaal te vertellen en te beleven. Staatsbosbeheer heeft de intentie om de bestaande fietsroute door het Chaamse bos verbeteren. De huidige route is verouderd en in slechte staat. Naar aanleiding van de presentatie van het bidbook Follow Your Roots, hebben de gemeenten Gilze Rijen en Alphen Chaam hun ambities uitgesproken om samen met Staatsbosbeheer en partners werk te maken van de nieuwe fietsroute. Het bidbook is een belangrijk middel gebleken voor de start van deze samenwerking.

Lees verder