BTL

Groener leven

BTL Algemeen
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

BTL Groep

Kijk hieronder voor de nieuwsberichten van de gehele BTL Groep.

 

A17_Nieuws_SportGarant_Newsimageset_197x107.jpg
BTL Advies

Partner bij sportveldbeheer

Het beheer en onderhoud van sportparken wordt traditioneel uitgevoerd door gemeenten. De laatste jaren komt hier steeds meer verandering in. Minder taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de gemeente, meer bij de verenigingen en stichtingen. De praktijk heeft bewezen dat het beheren en onderhouden van een sportpark andere werkzaamheden met zich meebrengt dan het runnen van bijvoorbeeld een voetbalvereniging.

Lees verder
 
A17_Nieuws_Digitale Registratie Meppel_Newsimageset_197x107.jpg
BTL Advies

Gemeente Meppel optimaliseert digitale registratie flora en fauna

In de gemeente Meppel verzamelen medewerkers van de afdeling Openbare ruimte sinds 2015 hun eigen waarnemingen van flora en fauna. Waargenomen soorten worden digitaal met GIS (ArcGis Online) in de cloud opgeslagen. De gemeente heeft hierdoor zelf de regie over de natuurwaardengegevens en tegelijkertijd groeit het bewustzijn en de betrokkenheid van de medewerkers. Na een positieve introductie in 2015, is de werkwijze dit jaar geëvalueerd. Het gebruiksgemak van de applicatie is inmiddels verbeterd en de registratiemogelijkheden zijn uitgebreid.

Lees verder
 
A17_Nieuws_Lezing Esri GIS_Newsimageset_197x107.jpg
BTL Advies

BTL Advies aanwezig op de Esri GIS Conferentie 2017

BTL beheert, analyseert en inventariseert groen voor gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en private partijen. Hiervoor gebruiken we in veel van onze projecten ArcGIS online. Zo ook in Goirle waar BTL en de gemeente ArcGIS online gebruiken om efficiënt en doelgericht bomen te beheren door 24/7 actuele gegevens in ArcGIS online te hebben. Nieuwsgierig? Op 20 september a.s. verzorgt BTL Advies samen met de gemeente Goirle hierover een lezing op de GIS-conferentie. 

Lees verder
 
A17_Nieuws_Handreiking Biodiversiteit Op Daken_Newsimageset_197x107.jpg
BTL Advies

Handreiking voor biodiversiteit op daken

Onderzoekers, overheden, marktpartijen en natuurorganisaties ontwikkelen binnen de Green Deal Groene Daken concrete handvatten om daken te vergroenen met een zo hoog mogelijk ecologische waarde. We onderstrepen in deze samenwerking het belang van multifunctionele inzetbaarheid van groene daken, voor waterberging en de verbetering van waterkwaliteit. Daarnaast bieden we mensen, planten en dieren meer (verblijfs)mogelijkheden. Elke vierkante meter telt!

Lees verder
 
A17_Nieuws_Natuureffectbestek_Newsimageset_197x107.jpg
BTL Advies

Natuureffect als contractuele doelstelling, het kan!

Natuurontwikkeling als meetbaar resultaat van een onderhoudscontract, dat kan in het Natuureffectbestek. Juist bij natuurbeheer is het lastig om vooraf in te schatten welke maatregelen tot de gewenste ontwikkeling leiden. Ecologie is immers onvoorspelbaar en gevoelig voor veranderende omstandigheden. Natuurbeherende organisaties hebben echter een duidelijke visie op én kennis van natuurontwikkeling, bijvoorbeeld het vergroten van de biodiversiteit of het realiseren van leefgebieden voor specifieke doelsoorten. In het Natuureffectbestek is dit vertaald naar contractuele doelstellingen (prestatie-indicatoren). De uitvoerende partij wordt primair verantwoordelijk voor het creëren van de juiste omstandigheden voor de gewenste soort- en gebiedsontwikkeling. De gerealiseerde resultaten (bereikte natuureffecten) vormen de basis voor de prestatiebeoordeling. 

Lees verder