BTL

Groener leven

BTL Algemeen
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

BTL Groep

Kijk hieronder voor de nieuwsberichten van de gehele BTL Groep.

 

A14_Nieuws _Veghels Buiten_Newsimageset_197x107.jpg
BTL Advies

“Veghels Buiten: groene kwaliteit loont voor woonomgeving!”

In Veghels Buiten wordt wonen in het Brabantse buitengebied als Unique Selling Point benut. Een mix van eigentijdse woningen, karakteristieke boerderijen, landweggetjes en een ruime opzet in een groene omgeving maken het projectgebied bijzonder en uitdagend. Specifieke acties en deelprojecten betalen zich uit!

Lees verder
 
B14_Nieuws_Evenementen In Parken_Newsimageset_197x107.jpg
BTL Bomendienst

Evenementen in parken

Stadsparken vervullen een belangrijke rol in de binnenstedelijke omgeving. Velen gebruiken deze parken voor dagelijkse ontspanning, natuurbeleving en sportieve activiteiten. Daarnaast zijn parken een populaire locatie voor allerlei evenementen. Vooral als mooie, grote bomen hier voor een unieke sfeer. Beheerders worstelen met de vraag of al die evenementen schadelijk zijn voor een duurzame instand-houding van het bomenbestand. Dit vermoeden is doorgaans niet gebaseerd op feiten, waardoor concrete maatregelen achterwege blijven.

Lees verder
 
B14_Nieuws_I-Tree_Newsimageset_197x107.jpg
BTL Bomendienst

I-Tree berekent opbrengst bomen

I-Tree is een softwarepakket waarmee de baten van bomen op de omgeving financieel inzichtelijk worden gemaakt. Met I-Tree worden de verdiensten van bomen (bijv. hemelwaterregulering, afvang van diverse vervuilende stoffen en energiebesparingen door schaduwwerking) in euro’s uitgedrukt. Met behulp van I-Tree kunnen boombeheerders en beleidsmakers, middels wetenschappelijk onderbouwde berekeningen, keuzes maken bij boomgerelateerde vraagstukken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de keuzes tussen het wel of niet verplanten van bomen en de vraag welke boomsoort u het beste kunt aanplanten. Ook geeft I-Tree boombeheerders en beleidsmakers de mogelijkheid om in harde valuta over bomen te communiceren. 

Lees verder
 
B14_Nieuws_Bronneren_Newsimageset_197x107.jpg
BTL Bomendienst

Effect van bronneren inzichtelijk door het watermodel

Regelmatig komt het voor dat bij een rioolrenovatie, de bouw van een kelder of infrastructurele projecten bronnering nodig is. Wanneer bronnering plaatsvindt in het groeiseizoen (april t/m oktober) kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor de vochtvoorziening van bomen.  

Lees verder
 
B14_Nieuws_Hoge Aantal ISK_Newsimageset_197x107.jpg
BTL Bomendienst

Hoog aantal iepenspintkevers vormt risico voor iep

BTL Bomendienst voert, naast injecties ter bescherming van iepenbestanden in Nederland, het totale beheer op iepziekte in diverse delen van Nederland uit. Een onmisbaar onderdeel van dat beheer is het monitoren van iepenspintkevers. Zoals bekend is de iepenspintkever één van de vectoren van iepziekte. Helaas blijkt de verwachting van een hoog aantal kevers, na het uitblijven van winterweer in de winter 2013-2014, inmiddels realiteit. Daarmee is de ziektedruk op dit moment hoog. Of dit uiteindelijk leidt tot aanzienlijk meer aangetaste iepen moet nog blijken, maar het is opnieuw duidelijk dat iepziekte nog steeds een belangrijk onderdeel van het boombeheer is en dat aandacht noodzakelijk blijft!

Lees verder