BTL

Groener leven

BTL Bomendienst
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Airgrow; innovatieve combinatie voor groeiplaatsverbetering

Bomen in de stedelijke omgeving hebben vaak een groeiplaats met beperkingen in omvang en kwaliteit. De verbetering van bestaande groeiplaatsen vraagt om maatwerk per boom. BTL Bomendienst heeft een machine ontwikkeld die, door een uitgekiende combinatie van injectie- en zuigtechniek, zowel beluchten en bemesten als zuigen van voedingspijlers mogelijk maakt: de Airgrow.

Airgrow

 

Beperkte groeimogelijkheden

Factoren als een te hoge bodemverdichting, storende lagen en het ontbreken van een natuurlijk biotoop met bodemleven en nutriëntenkringloop beperken de groeimogelijkheden van bomen. Bij nieuw te planten bomen kan de groeiplaats optimaal worden ingericht, maar bij bestaande bomen zijn de mogelijkheden vaak beperkt of erg kostbaar. Bovendien is het niet wenselijk om het wortelgestel van oudere bomen te beschadigen. Daarom kiest men vaak voor het verbeteren van de bestaande groeiplaats met een gerichte ingreep.

BTL Bomendienst heeft ruim 40 jaar ervaring in het planten en verzorgen van bomen en de verbetering van groeiplaatsen. BTL Bomendienst was één van de eerste bedrijven die door middel van bodeminjecties (beluchten en bemesten) de groeiplaatsen verbeterde. Vanuit deze expertise is de Airgrow ontwikkeld: groeiplaatsverbetering door een combinatie van injectie- en zuigtechniek.  De Airgrow omvat twee functionaliteiten in één machine, die in één werkgang zijn toe te passen:

 
  • beluchten/bemesten door middel van bodeminjecties
  • zuigen van voedingspijlers
 
Jan Koelstra.JPG

Wilt u meer informatie over de Airgrow? Neem dan contact op met

Jan Koelstra
Hoofd Uitvoering, BTL Bomendienst

E: jan.koelstra­@btl.nl
T: 06 30 41 22 94