BTL

Groener leven

BTL Bomendienst
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Wortelscherm

Wortelschermen verminderen in sommige situaties de overlast van wortelopdruk, mits aan de juiste eisen wordt voldaan. Het is geen wondermiddel om ontstane knelpunten op te lossen, maar kan wel degelijk toegepast worden. De voordelen en beperkingen op een rij.

B_Groeiplaatsverbetering_Wortelscherm_Columnimageset_695x175.jpg
 

Minimale eisen

Over de werking van wortelschermen zijn de nodige onderzoeken verricht en publicaties geschreven. Critici wijzen er terecht op dat de wortelgroei zich niet zo gemakkelijk laat leiden of inperken. Toch kunnen wortelschermen in specifieke situaties goed ingezet worden om problemen met wortelopdruk of conflicten met kabels en leidingen te voorkomen. Voor een succesvolle toepassing moet worden voldaan aan twee minimale eisen:

 
  • De boom heeft een goede groeiplaats beschikbaar: hiertoe dient bijvoorbeeld voldoende doorwortelbare ruimte beschikbaar te zijn en mag het wortelscherm niet te dicht tegen de stamvoet geplaatst worden.
  • Het wortelscherm wordt correct geplaatst: de hoogte van het scherm t.o.v. het maaiveld en de doorwortelbare zone is van belang, net zoals de verbindingen en aansluitingen.
 

Terneuzen

Onlangs heeft BTL Bomendienst in Terneuzen over een lengte van ongeveer 2.000 meter een wortelscherm geplaatst. Het betrof een wijkontsluitingsweg met grasbermen waarin jonge platanen staan. Bij verdere groei van de bomen worden problemen met wortelopdruk in het naastgelegen fietspad verwacht. Om dit te voorkomen is nu het wortelscherm van Greenmax geplaatst.

Het scherm is op een effectieve en zorgvuldige manier aangebracht door de inzet van een speciaal ontwikkelde machine. Deze productie en de nette manier waarop het scherm is aangebracht, is niet te evenaren als men een andere methode toepast. De machine is compact en kan gemakkelijk vanaf een fietspad werken zonder dat fietsers omgeleid moeten worden. Daarnaast werkt de machine het inbrengen van het wortelscherm in één werkgang af. De grond naast het wortelscherm is dan verdicht en het fietspad veegschoon. BTL Bomendienst is ervan overtuigd dat de machine een goede oplossing is tegen wortelopdruk mits er vooraf goed is gekeken naar de boomtechnische aspecten zoals het voorkomen van schade aan grote wortels. Tevens verdienen kabels en leidingen natuurlijk aandacht.

 

Combinatie van maatregelen

Deze methode is niet in iedere situatie inzetbaar. Een zorgvuldige beoordeling per situatie is nodig. BTL Bomendienst is ervan overtuigd dat de machine in de toekomst meer wordt toegepast, veelal in combinatie andere groeiplaatsmaatregelen.

Daarnaast is preventief aanbrengen van het scherm interessant om fietspaden, kabels en leidingen te beschermen. Bijvoorbeeld bij wegreconstructies en rioolrenovaties, waarbij bomen vanwege werkzaamheden vaak moeten wijken. Ook toepassingen langs wegen en fietspaden in het buitengebied zijn goed mogelijk. Door de langere lengtes is groeiplaatsverbetering vaak te kostbaar en hiervoor kan de machine effectief worden ingezet.

 
Jan Koelstra.JPG

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met

Jan Koelstra
Hoofd Uitvoering, BTL Bomendienst

E: jan.koelstra­­@btl.nl
T: 055 599 94 28 / 06 30 41 22 94