BTL

Groener leven

BTL Bomendienst
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

BTL Bomendienst

Kijk hieronder voor de nieuwsberichten van onze werkmaatschappij BTL Bomendienst.

B17_Nieuws_300 cm_Newsimageset_197x107.JPG
03-01-2018 - BTL Bomendienst

300 cm vol (on)mogelijkheden

Onze stedelijke omgeving is continu in beweging en de druk op de openbare ruimte wordt steeds groter. Bomen vormen hierbinnen een vaste structuur en ontlenen hun waarde vooral aan de vaste plek waar ze staan. Hoe waardevol we de bomen in deze stedelijke omgeving ook vinden, veelal hebben ze zich maar aan te passen aan al deze ontwikkelingen. Dit hoeft niet per definitie negatief te zijn, bomen kunnen ook meebewegen.

Bomen staan vaak al jarenlang op dezelfde plaats en zodra de inrichting van de buitenruimte aangepast dient te worden (vernieuwing van riool of civiele constructie) staan de bomen, ondanks dat ze er al geruime tijd staan, toch vaak in de weg. Helaas wordt het kappen van deze bomen vaak gezien als een onvermijdbare en kostentechnisch gunstige oplossing.

Lees verder
 
I17_Nieuws_Nieuws BTL_Newsimageset_197x107.JPG
27-12-2017 - BTL Realisatie BTL Advies BTL Bomendienst

Havenbedrijf Rotterdam sluit twee contracten voor onderhoud wegen en groen in de haven

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vrijdag 22 december twee contracten getekend met twee aannemers voor het onderhoud van de zogeheten droge infrastructuur in de haven. Het gaat om het onderhoud van de wegen in de haven en de verschillende groenvoorzieningen. Na een aanbesteding kwam aannemer Van Gelder als beste naar voren voor de weginfrastructuur. De groenvoorzieningen zullen door BTL worden onderhouden. Beide contracten zijn voor 2 jaar gesloten, met de nadrukkelijke wens om daarna voor 8 jaar te verlengen. In totaal betreft het opdrachten over de eerste 2 jaar van ruim 14 miljoen euro.

Lees verder
 
B17_Nieuws_Zuigen Airgrow_Newsimageset_197x107.JPG
14-12-2017 - BTL Bomendienst

Een hele verademing!

Er is niets zo frustrerend als geld uitgeven aan iets, dat daarna niet werkt. Dit is regelmatig het geval bij de aanplant van nieuwe bomen en nog vaker bij de aangebrachte beluchting rond bomen. Ondanks dat we weten dat een beluchtingssysteem veelal een tijdelijke functie heeft, met name in de aanslagfase van een boom en bij de wortelontwikkeling onder verharde oppervlakten, zie je in de praktijk dat beluchtingssystemen vaak al tijdens de aanleg hun functie verliezen. 

Lees verder
 
B17_Nieuws_Meer Waarde Door Groen_Newsimageset_197x107.JPG
11-12-2017 - BTL Bomendienst

Meer waarde door groen

Dat groen waarde heeft voor mens en stad is inmiddels wel duidelijk. Openbaar groen speelt daarbij een belangrijke rol. Een stedelijke omgeving is een dynamische omgeving. Dit kan een aanslag zijn op het groenareaal, maar deze dynamiek kan ook gebruikt worden voor het optimaliseren van de openbare groene ruimte. Het creëren van meerwaarde door groen is één de garanties van BTL. Hiervoor zetten wij nadrukkelijk onze expertise in.

Lees verder
 
B17_Nieuws_Nederlands Trots 17_Newsimageset_197x107.JPG
06-12-2017 - BTL Bomendienst

Nederlands trots

Ieder jaar opnieuw worden er iepen aangetast door de iepziekte. Zonde van de culturele en esthetische waarde die zij in ons landschap vertegenwoordigen. Al een eeuw lang is men in Nederland zeer actief bezig om de ziekte onder controle te houden. Zowel de huidige kennis als de oplossingen komen van oorsprong uit ons land. Dit ‘nationaal’ erfgoed wordt wereldwijd erkent en geprezen en dat willen we niet kwijt! 

Lees verder