BTL

Groener leven

BTL Bomendienst
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Gemeente Veghel, VTA en nader onderzoek

Gemeente Veghel, VTA en nader onderzoek

Wat was de vraag?

In 2011 heeft Bomendienst meegedaan met de aanbestedingen van een Visual Tree Assesment (VTA) en nader onderzoek van bomen binnen de gemeente Veghel. Dit betrof de periode 2011 en 2012. De gemeente Veghel heeft circa 50.000 zorgplichtige bomen en jaarlijks worden er 15.000 bomen gecontroleerd op veiligheid en circa 40 bomen nader onderzocht. De VTA en het stabiliteitsonderzoek zijn als twee aparte projecten aanbesteed. De kwaliteit van de inschrijvers werd beoordeeld aan de hand van de effectiviteit van de voorgestelde onderzoeksmethode. Bij de keuze van de onderzoeksmethode was het een eis dat er geen onnodige schade aan de boom mocht worden toegebracht. Bovendien werd als eis gesteld dat de VTA door European Tree Workers (ETW'ers) zou worden uitgevoerd en de nader onderzoeken door een European Tree Technicians (ETT'ers).

Picus geluidstomograaf en Treetonic

Hoe heeft BTL dit opgepakt?

BTL Bomendienst heeft beide opdrachten verworven. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van non-destructieve onderzoeksmethoden zoals hamer en prikstok, Picus geluidstomograaf, Treetronic en inspecties van de kronen met behulp van klimtechnieken of een hoogwerker.  In sommige gevallen was er sprake van een schimmelaantasting op hoogte, waardoor er een hoogwerker ingezet moest worden om een Picusmeting te kunnen doen.

 

"BTL heeft, de afgelopen vier jaar, naar tevredenheid inspectiewerkzaamheden en nader onderzoek naar bomen voor ons uitgevoerd. Er zijn korte lijnen met BTL wat de samenwerking ten goede komt. Door een gedegen inspectie uit te voeren hebben wij input voor het opstellen van snoeiplannen. Met betrekking tot de advisering van bomen doet BTL ook de advisering van monumentale bomen in de gemeente Veghel. Hun adviezen zijn deskundig en betrouwbaar."

Jean-Paul de la Roy Gemeente Veghel, Beheer Openbare Ruimte

 
 

Vierde jaar

De boombeheerder van de gemeente Veghel voert een quickscan uit van de bomen die tijdens de VTA een nader onderzoeksadvies hebben gekregen. In de praktijk blijkt dat voor een deel van de bomen een beheermaatregel voldoende is. Een klein deel is geveld. De overige bomen worden op de lijst van nader te onderzoeken bomen geplaatst. De ervaring leert dat het aantal nader te onderzoeken bomen hierdoor met 50% kan worden gereduceerd. Een duidelijke kostenbesparing voor de opdrachtgever. Op deze wijze kan één bedrijf prima beide activiteiten (Visual Tree Assesment en nader onderzoek) verrichten.

Inmiddels mag BTL Bomendienst voor het vierde seizoen de VTA en het nader onderzoek verzorgen, een bevestiging dat onze werkwijze aansluit bij de wensen van de klant.

 
R_Contact_Employeeimageset_97x97.jpg

Neem voor meer informatie contact op met

Martijn Bouwer
Boomtechnisch Adviseur, BTL Bomendienst

E: martijn.bouwer­@btl.nl
T: 055 599 94 44

 
 
  • Aandachtsgebied: Boomadvies
  • Dienst: Technisch advies
  • Periode: 2011-2014
  • Locatie: Veghel