BTL

Groener leven

BTL Realisatie
 • BTL Algemeen
 • BTL Advies
 • BTL Bomendienst
 • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Gemeente Almere Haven, De Werven

Gemeente Almere Haven, De Werven

Eén van de oudste woonwijken in Almere Haven, de Werven, vroeg eind 2015 om aandacht van de gemeente. Naast het aanpakken van verzakte straten en stoepen, verouderd groen, kapotte verlichting en verouderde speelplekken, was dit een mooie kans om tevens het ontwerp onder de loep te nemen en hiermee de sociale veiligheid te vergroten en de ruimtelijke identiteit te verbeteren.

Doelstellingen bouwteam

 • Vroegtijdig inbreng deskundigheid aannemer: BTL heeft advies gegeven over geschikte boomsoorten en beplanting voor de nieuwe inrichting van de wijk.
 • Vroegtijdig zekerheid over financiële haalbaarheid: BTL heeft advies gegeven over de consequentie van de nieuwe groeninvulling op de beheerkosten.
 • Commitment aannemer aan het ontwerp: Het bouwteam heeft het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de wensen en eisen van de gemeente, de bewoners en de overige stakeholders (bedrijven, vuildiensten, hulpdiensten, verenigingen en dergelijke).
 • Ondersteuning en ontzorging door de aannemer tijdens ontwerp en uitvoering: Dusseldorp en BTL controleren en coördineren de werkzaamheden.
 • Optimale invulling omgevingsmanagement: Dusseldorp is eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Bewoners kunnen voor elke vraag terecht bij het gehele bouwteam en krijgen altijd reactie van een deskundig persoon.
 

Samenwerken in een bouwteam

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek is tijdens de aanbesteding als beste inschrijver beoordeeld. BTL Realisatie is als onderaannemer bij het project betrokken. Om het project goed te laten verlopen werken we met een bouwteam. Binnen deze contractvorm staat samenwerking centraal. Dusseldorp, de gemeente Almere en BTL zorgen gezamenlijk voor het beoogde einddoel.

 

Samenwerking en de omgeving

De woonwijk bestaat uit zeven deelgebieden die in vier jaar tijd worden gerenoveerd met als doel dat er de komende 25 jaar geen groot onderhoud meer hoeft plaats te vinden. Om het niveau in de komende jaren op peil te houden verzorgt BTL het groenonderhoud nog tot 2022.

Tijdens het project is het belangrijk om goed te luisteren naar bewoners. Zij beslissen daarom mee tijdens bewonersavonden en klankbordgroepen. Door als bouwteam samen te werken met de bewoners wordt de technische kwaliteit geborgd en het ontwerp geoptimaliseerd, terwijl de karakteristieke eigenschappen van de wijk behouden blijven. Zo krijgen de bewoners weer een wijk waar ze nooit meer weg willen.

 
Arie Bal.JPG

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Arie Bal
vestigingsmanager, BTL Realisatie

E: arie.bal­@btl.nl
T: 030 240 69 44 / 06 53 85 72 54

 
 
 • Periode: 2015 - 2020
 • Locatie: Almere Haven